Skuffseksjon 3-skuffer

470 x 780 x 680mm

3 stk skuffer med heluttrekk og rettsveisede bakker montert på bayonetskinner

Innvendig mål bakker = 545 x 380 x 160mm

Pris : 3.800,- ex mva og frakt